ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុន: ក្វាងចូវអូតូម៉ី

ទូរស័ព្ទ៖ ០៨៦-០២០-៣៧៤១៧០៤៦

អ៊ីមែល៖ info@zs-express.com

អាសយដ្ឋានៈជាន់ទី ៧ អគារខអគារយូយូង៉ាងអន្តរជាតិស្រុកបាងយានខេត្តក្វាងចូវ

សាខាអាមេរិក

ក្រុមហ៊ុន៖ Ontime Logistics INC ។

អាស័យដ្ឋានៈ ៧១០ អេសអររីហ្វ # ៦០១ ម៉ុនរ៉ូវីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ៩១០១៦ សហរដ្ឋអាមេរិក

សាខាកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន៖ ក្រុមហ៊ុនផេងស៊ួរអិនធរអិនអូអិលស៊ីអិលស៊ីអិលធីឌី។

អាស័យដ្ឋាន៖ ក្រុមខ ១ ក្រុមទី ៥ ភូមិទួលខុនហ្គនសង្កាត់ទួលសង្កែ ២ ខណ្ឌឬស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ

ហ៊ីផេងសុធឿន +៨៥៥៩៦៧៨៨៩៨៨៨

ក្រុមហ៊ុន: Guangzhou Ontime


ទូរស័ព្ទ៖ ០៨៦-០២០-៣៧៤១៧០៤៦


អ៊ីមែល៖info@zs-express.com


អ៊ីមែល៖ dan@zs-express.com


អាស័យដ្ឋាន៖ ជាន់ទី ៧ អគារប៊ីអគារយូយូង៉ាងអន្តរជាតិស្រុកបាងយានខេត្តក្វាងចូវ

សាខាអាមេរិក:


ក្រុមហ៊ុន: Guangzhou Ontime


អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ ៧១០ អេសអររីហ្វ # ៦០១ ម៉ុនរ៉ូវីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ៩១០១៦ សហរដ្ឋអាមេរិក

សាខាប្រទេសកម្ពុជា៖


ក្រុមហ៊ុន: Guangzhou Ontime


សឿនហ៊ីប៉េង:+ ៨៥៥៩៦៧៨៨៩៨៨៨


អាស័យដ្ឋាន៖ អិនប៊ី ១ ក្រុម ៥ ភូមិទួលខុនហ្គនសង្កាត់ទួលសង្កែ ២ ខណ្ឌ Ruesykeo Khan រាជធានីភ្នំពេញ

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកមែនទេ?

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង